Produkt-/tillverkningsinformation

  • DogGossip´s leverantörer/fabriker garanterar att inga kemikalier eller farliga avfall används vid garvning eller produktion
  • All garvning och produktion sker vegetabiliskt!
  • Alla buffelskinn, råvaror och accessoarer är bearbetade och hantverksmässigt utförda av skickliga hantverkare som har minimum 10 års yrkeserfarenhet. 
  • Vår produktion och vår kollektion står för lång hållbarhet! - Ju mer vi använder produkterna, desto snyggare och mjukare blir de.


  • DogGossip are using full grain buffalo leather of highest quality from Shalimar companies in India.
  • We are using the best raw material to make sure that the leather is soft and premium quality.
  • We are using world class environmentally safe vegetable tanned leather produced by environmentally conscious factories.
  • Every leather dog collection is shaped, and hand crafted by our team which includes professionals with at least 10 years of handicraft experience.
  • Our products are designed and manufactured to have a long life, over time they will develop the most beautiful patina that makes the full grain leather more desirable and graceful.